Ladies rolex replica watches series, many styles, the definition of replica rolex contemporary women's wrist scenery of the wrist of choice. Using a variety of different materials, with a variety of replica watches gemstones mosaic style and bracelet styles, the unique style of replica rolex watches black nano ceramic diamond watch came into being.
 Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ”Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük, Ayrımcılık ve Nefret ile Mücadele: Kapsamlı Bir Yanıt Doğrultusunda”  Başlıklı AGİT ve Georgetown Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Konferansa Katıldı.
=
logo

>MenüBatı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ”Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük, Ayrımcılık ve Nefret ile Mücadele: Kapsamlı Bir Yanıt Doğrultusunda”  Başlıklı AGİT ve Georgetown Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Konferansa Katıldı.

18 Ekim 2017 tarihinde Avusturya’nın Viyana şehrinde AGİT Kurtuba Konferansı ve Deklerasyonu 10. Yılı Münasebetiyle Düzenlenen ”Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük, Ayrımcılık ve Nefret ile Mücadele: Kapsamlı Bir Yanıt Doğrultusunda” konulu toplantı gerçekleşti. Toplantıda Batı Trakya Türk Azınlığını BTAYTD Dış İlişkiler ve İnsan Hakları Kolu Üyeleri Pervin Hayrullah ve Esra İsmail temsil ettliler.

Kamusal Alan, Siyasi Tanımlama ve Medyada Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük Tezahürleri, Eğitim Ayarlarında Müslümanlar ve İslam, Zorluklar ve Fırsatlar, Çalışma Hayatında Müslümanlara Karşı Ayrımcılık, Nefret Suçları, Güvenlik ve Toplum konularının ele alındığı konferansta Batı Trakya Türk Azınlığı adına Pervin Hayrullah söz aldı ve Konferansta altı çizilen hususun Müslümanlara karşı ayrımcılık ve İslamofobi olduğunu, aslında bunun pek çok Avrupa ülkesinde, aynı zamanda Yunanistan’da da İslam’ı anlama ve yorumlama şekli olduğunu, temelde farklı olanı ve diğerini algılama konseptine dayandığını belirtti. Hayrullah Yunanistan’da İslamofobi’nin Türkofobi ile eşdeğer olduğunu söyledi. Yunanistan’da, Batı Trakya’da çalışma hayatında özellikle kamusal alanda Müslümanlara karşı büyük bir ayrımcılık olduğunu, Müslüman Türklerin bölge nüfusunun neredeyse yarısını oluşturmasına rağmen Devlet dairelerinde çalışan Müslüman Türk oranının %5’i geçmediğini belirtti ve Polis teşkilatında hiç bir Türk memurun olmadığını, Türk hakim ve savcı bulundaığını söyledi.

Hayrullah’ın konuşmasına Yunan Delegasyonu cevap verdi.

Yukarı