Ladies rolex replica watches series, many styles, the definition of replica rolex contemporary women's wrist scenery of the wrist of choice. Using a variety of different materials, with a variety of replica watches gemstones mosaic style and bracelet styles, the unique style of replica rolex watches black nano ceramic diamond watch came into being.
 DERNEĞİMİZE ZİYARET
=
logo

>MenüDERNEĞİMİZE ZİYARET

9 Kasım 2017 Perşembe günü Derneği’mizi Atina Kapodistriako Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Anna Frangudaki, Thalia Dragona ve Nelli Askuni ziyaret etmişlerdir.

Yönetim Kurulu’na 1997 yılında Azınlık Eğitimi için başlatmış oldukları programın ayrıntılı içeriğinden bahsetmişlerdir. Bu program çerçevesinde Azınlık mensubu Anaokul, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine, ayrıca yetişkinlere ve velilere yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgi vermişlerdir. Azınlık İlkokulları’na devam eden çocuklar için hazırlamış oldukları kitaplara Türkçe-Yunanca sözlük koymuşlardır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu kitapların basımına izin verilmediğini bildirmişlerdir. Dernek Yöneticileri şu anda Azınlık ilkokullarda kullanılan kitaplar konusundaki memnuniyetsizliklerini de dile getirmişlerdir.

2013 yılında tamamlanmış olan programın devamı olarak bu yıl başlatmayı düşündükleri ve organize ettikleri eğitim çalışmaları hakkında konuya geniş kapsamlı değinmişlerdir. Dernek olarak bu zamana kadar olan çalışmalardan dolayı programa güven duyulmadığı açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca okullarda Yunanca ve Türkçe’nin eşit şekilde desteklenmesi gerektiği herkesin kabul ettiği bir durumdur. Bu çerçevede Derneği’miz yöneticileri ile mevcut olan program dahilinde çözümlenmesi gereken eleştiriler konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Derneği’miz ile birlikte konuya çözüm yolları bulmaya ve işbirliği içerisinde çalışmaya gönüllü olduklarını dile getirmişlerdir.

Yukarı