Ladies rolex replica watches series, many styles, the definition of replica rolex contemporary women's wrist scenery of the wrist of choice. Using a variety of different materials, with a variety of replica watches gemstones mosaic style and bracelet styles, the unique style of replica rolex watches black nano ceramic diamond watch came into being.
 BTAYTD ve DEB Partisi Ortak Basın Bülteni: FUEN Eğitim Çalışma Grubu buluşması Almanya’nın Flensburg şehrinde gerçekleştirildi
=
logo

>MenüBTAYTD ve DEB Partisi Ortak Basın Bülteni: FUEN Eğitim Çalışma Grubu buluşması Almanya’nın Flensburg şehrinde gerçekleştirildi

FUEN (Avrupa Ulusları Federal Birliği) Eğitim Çalışma Grubunun ilk buluşması 28-29 Mayıs 2018 tarihlerinde FUEN’nin merkez ofisi Almanya’nın Flensburg şehrinde gerçekleştirildi. FUEN Eğitim Çalışma Grubunun toplantılarına Batı Trakya Türk Azınlığından Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği ve DEB Partisini temsilen Meltem Giritli ve Onur Mustafa Ahmet katıldı.

28 Mayıs Pazartesi günü FUEN Asbaşkanı ve toplantıların genel koordinatörü Olga Martens ve Eğitim Çalışma Grubu proje koordinatörü Keike Faltings selamlama konuşmalarını gerçekleştirdiler ve toplantıya katılan bütün azınlık temsilcilerini kendilerini tanıtma fırsatı buldular. Projenin genel tanıtımı, ajandasının belirlenmesi ve hedeflerin konulması gibi yol haritası belirlendi. 1. Oturumda Profesör Dr. Jorgen Kühl “Avrupa’daki otokton milli azınlıklar için insan hakları yol haritası ve eğitim için temel haklar” sunumunu gerçekleştirdi ve bunun üzerine azınlıkların eğitim durumları hakkında genel görüşler paylaşıldı. Onur Mustafa Ahmet ve Meltem Giritli, eğitimin Batı Trakya Türk Azınlığının en önemli meselesi olduğunu, yıllardır eğitimin farklı alanlarında sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ve bunların birçoğunun siyasi sebeplerden kaynaklandığını belirttiler.

29 Mayıs Salı günü 2. Oturumda azınlıkların okul sistemleri masaya yatırıldı. Toplantıya katılan her azınlık temsilcisi kendi azınlığının eğitim sorunlarını detaylarıyla anlattı. Bu oturumda söz alan Onur Mustafa Ahmet ve Meltem Giritli Azınlığın, anaokul, ilkokul, orta-lise ve üniversite eğitimindeki sorunlara, tarihçelerine, istatistik verilerine ve bütün sorunlara yönelik yapılan çözüm önerilerine değindiler. Oturumun önemli bir bölümünü meşgul eden Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim meselesi diğer azınlık temsilcilerinin de oldukça ilgisini çekti ve buna yönelik birçok alanda farklı sorular ilettiler.

3. Oturumda, yeni oluşturulan FUEN Eğitim Çalışma Grubunun geleceğe yönelik amaçları ve stratejileri konuşuldu. 2018/2019 eğitim yılına yönelik yapılabilecek çalışmalar ve projeler konusunda öneriler yapıldı. Yapılması önerilen çalışmalar konusunda Onur Mustafa Ahmet, bütün azınlık temsilcilerinin kendi azınlıkları hakkında bir eğitim raporu hazırlamalarını ve bunda sayısal verilerin, kısa tarihçelerin, sorunların ve sorunlara çözüm önerilerinin yazılmasını ve bu şekilde, bütün raporların FUEN arşivinde toplanmasını önerdi. Ayrıca, Batı Trakya Türk Azınlığı için oldukça faydalı olan “Uzaktan Eğitim” projesine değinerek benzerinin diğer azınlıklar için de uygulanabileceğini ve bu konuda kendilerine yardımcı olabileceklerini belirtti. Bunun yanında, azınlık eğitimleri konusunda hazırlanabilecek birçok ortak projenin ve çalışmanın AB fonları tarafından da desteklenebileceğini ve buna yönelik hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Son olarak, FUEN Eğitim Çalışma Grubunun yılda iki kez toplanması kararlaştırılırken, bir toplantının FUEN Kongrelerinde yapılması uygun görüldü. Diğer toplantının da sonbaharda yapılması uygun görülürken, Onur Mustafa Ahmet, her azınlığın eğitimini eğitim kurumları ve uzmanlarıyla da görüşerek daha yakından gözlemlemeleri ve tanımaları adına bu toplantının her sene bir Azınlık memleketinde yapılmasını önerdi.

3. Oturumun bitmesiyle, toplantıların genele değerlendirmesi yapıldı ve FUEN Eğitim Çalışma Grubunun ilk buluşması sona erdi. Toplantılara katılan azınlık temsilcileri, Haziran’da gerçekleşecek FUEN Kongresinde tekrar buluşmak üzere vedalaştılar.Yukarı