Ladies rolex replica watches series, many styles, the definition of replica rolex contemporary women's wrist scenery of the wrist of choice. Using a variety of different materials, with a variety of replica watches gemstones mosaic style and bracelet styles, the unique style of replica rolex watches black nano ceramic diamond watch came into being.
 Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Dil Hakları Konferansı’nda
=
logo

>MenüBatı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Dil Hakları Konferansı’nda

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği “Dil Politikası ve Çatışmayı Önleme: Ulusal Azınlıkların Dil Hakları Üzerine Oslo Tavsiyelerinin Gözden Geçirilmesi” toplantısına katılım sağladı. BTAYTD Dış İlişkiler ve İnsan Hakları Kurulu Üyesi Dr Sebahattin Abdurrahman’ın takip ettiği toplantı Norveç’in Başkenti Oslo’da 31 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşti. AGİT Azınlıklar Yüksek Komiserliği tarafından orgnize edilen ve Oslo Üniversitesi’ne bağlı Norveç İnsan Hakları Merkezi’nin evsahipliğinde gerçekleşen toplantının ana konusu; 20 yıl önce kabul edilen “Ulusal Azınlıkların Dil Hakları Üzerine Oslo Tavsiyeleri” bağlamında günümüzdeki dil haklarıyla ilgili gelişmeleri ele almak idi. AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Lamberto Zannier, Birleşmiş Milletler Azınlıklar Özel Raportorü Prof Fernand de Varennes, Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Sözleşmesi Uzmanlar Komitesi Başkanı Prof Vesna Crnić-Grotić toplantıda konuşma yapan önemli isimlerdendi. Azınlıklarla ilgili çok önemli çalışmalara imza atmış Prof Asbjørn Eide’nin yaptığı kapanış konuşmasıyla son bulan toplantı, Batı Trakya Türk Azınlığı açısından Dr. Sebahattin Abdurrahman’ın mevcut sorunlar ile ilgili katılımcılarla fikir alışverişi yapmasına, istişarelerde bulunmasına fırsat yaratmıştır.

Yukarı